Genius around us – JOLITA VAITKUTĖ

Paveikslėlis

 

Šį kartą dalinamės interviu su kylančia žvaigžde, jauna meninke – Jolita Vaitkute. Nepaprasatai nuoširdžia, energinga, kupina idėjų mergina, įkvėpiančia nebijoti kurti bei bandyti.

Jolita jau yra plačiai žinoma visoje Lietuvoje, o miesto gatvėse tikrai gali sutikti bent vieną praeivį vilkintį jos kurtais marškinėliais. Panelės žurnalo Jolita buvo įvardinta kaip vertingiausia menininkė, kurios skelbiamas naujienas verta sekti facebook socialiniame tinkle. Na, o pati Jolita ką tik pabaigė mokyklą, ką tik Vilniuje prašvilpė  jau 29-osios jos kūrybinės dirbtuvės, ką tik su L.L merginomis ji gėrė arbatą ir pasakojo apie savo kūrybą ir užsibrėžtus tikslus.

Labai džiaugiamės Jolita ir linkime jai sėkmės, na, o jums pateikiame trumpą interviu su ja.

 1. Ką nori pasakyti savo kūryba? Kokią žinutę stengiesi skleisti?
  Mano kūryba yra mano komunikavimo su žmonėmis būdas ir tai nėra, kažkokia konkreti žinutė, skleidžiu daug žinučių, kalbu apie tai, kas man yra aktualu, kas yra teisinga anot mano vertybinio pamato.
 2. Panelės žurnalo buvai nuominuota kaip vertingiausia menininkė, kurios skelbiamas naujienas verta sekti facebook socialiniame tinkle, kaip socialinė erdvė prisideda prie tavo saviraiškos?
  Labai mėgstu Facebok`ą tai man tarsi didžiulė interaktyvi galerija, kurioje greitai galiu gauti feedback`ą.Kaip ir minėjau kūryba yra mano būdas kalbėti, mano komunkacija, socialiniuose tinkluose labai greitai gaunu atsaką į savo paskleistą žinutę, nereikia, kur nors už kampo pasislėpusiai klaustytis, ką apie mano kūrinius mano mano aplink esantys žmonės (Juokiasi)
 3. Kiek laiko skiri savo kūrybai per dieną?
  Taip, taip – dažniausiai pabundu 3val ryto, pasiimu teptuką ir tapau (juokiasi) Juokauju taip nebūna – galima užsidėti beretę ir laukti įkvėpimo, bet manau, kad reikia judėti, pulsuoti kartu su gyvenimo ritmu ir tuomet komponuoti kažkokį refleksą, kartais užtenka tik proscrollint Delfi.lt ir tave gali aplankyti idėja. Niekada savęs neverčiu piešti, tiesa prieš užskymus reikai susiimti.
 4. Kai mergaitės būna mažos svajoja tapti princesėmis, kokios buvo tavo svajonės?
  Norėjau būti politikė, norėjau būti chemikė, fizikė, interjero dizainerė ir galiausiai grįžau prie piešimo. O į dailę nuklydau taip, jog mano mama labai norėjo, kad gročiau pianinu ir sakė nueiti į atranką, bet vietoj muzikos mokyklos atrankos, aš nuėjau į dailę (juokiasi). Visada buvau kiek anarchistiška. Bet po meno mokyklos šiek tiek atsimušiau nuo piešimo, nes norėjau ko kito, ne to ko reikalavo dailės mokyklos mokytojai.Bet manau, kad dabar esu tuo kuo visada ir norėjau būti-kūrėja, negaliu savęs laikyti dailininke, iliustratore, kūriu iš to ką randu, teptukas ne visada yra pakankamai lankstus išpildyti mano idėjai. (neseniai Jolita pradėjo naują savo kryptį #eatmoreart)
 5. Žinome, kad buvai aktyvi savo miesto bei Lietuvos jaunimo politikos keitimo iniciatorė, tad kas paskatino tave pakeisti kryptį bei pasukti meno linkme?
  Aš nepakeičiau krypties, pakeičiau lokacijos mąstą (juokiasi) darau tą patį, bet tuo kuo man patogu kalbėti, kitu įrankiu-kūryba.
 6. Ką pasiūlytum žmogui turinčiam savo idėją, bet nežinančiam nuo ko pradėti?
  Susikurti aplinkybes, kurios verstų kurti. Tai gali būt deadlinas, kartais užtenka NE miego ir NE maisto, arba miego ir maisto (juokiasi) susidėti visas priemones prieš save ir daryt kažką. Kartais reikia nežinomybės, nebijoti klysti ir taisyti. Tiesiog trumpai tariant nebijoti pradėti ir pabandyti ir klysti.

Užbaik sakinius:

Laimingas gyvenimas, tai santykiai su žmonėmis, kurie supa mane kiekvieną dieną.
Patriotizmas man yra mano identiteto dalis.
Prieš eidama miegoti galvoju apie vyrą.
Po mirties reinkarnuočiuosi į proanukį.
Istorinis laikotarpis, kuriame norėčiau gyventi yra 60 ieji.
Aš manau, kad į troleibusą tilptų itin daug golfo kamuoliukų.
Mano mėgstamiausias animacinis filmas yra All dogs go to heaven.

Trys dalykai, kuriuos nori igyvendinti per ateinančius metus?

Išmokti vairuoti (juokiasi) nes man reikia!
Mokyklą jau pabaigiau…(juokiasi) O šiaip esu labai laiminga ir jaučiuos, kad viską turiu, galbūt norėčiau sėkmingai pabaigti savo praktiką ir įsidarbinti.

Daugiau apie Jolitą galite rasti

https://www.facebook.com/jolita.vaitkute?fref=ts

http://jolitavaitkute.weebly.com/

 

Jūsų,

L.L  merginos

 

This time we`re sharing the interview with avery perspective and young artist from Lithuania Jolita Vaitkute. Incredibly honest, energetic and (simply) the great example of a person who is thinking outside the box. She inspires every each of us not to be afraid of making mistakes while trying new ways to express the art.

On the streets of Lithuania you could easily meet at least couple of people wearing T-shirts created by Jolita. She has also been nominated by Panele magazine as the most perspective young artist, which you should definitely follow on social website Facebook.

We are very happy for Jolita, wishing her luck and sharing our interview with this young artist below.

 1. What your art is all about? What is the message you want to send?
  My art is my way of communicating with other people and it is not just one specific message. I only try to speak about everything what is important and meaningful from my point of view.
 2. In Panelės magazine you have been nominated as the most perspective young artist who everyone should follow on Facebook. How does Facebook help you to express yourself?
  I really like Facebook because it is like a virtual gallery. I could instantly get a feedback about my work from my followers. I don`t need to sneak around and stalk other people in the art gallery just to get an idea what they think about my work. (laughing)
 3. How much time do you spend creating daily?
  Yes, yes – I wake up at 3 am, take my paintbrush and paint. (laughing)Joking, it does not work that way. Of course, you can put on an artist barrett and hope for inspiration but I think that you should move along with the pulse of the city, and then compose some kind of reflex of it. Sometimes it`s enough to scroll my Facebook newsfeed – inspiration is everywhere. I never force myself to draw.
 4. Little girls are always dreaming about becoming princesses in the future, what were your dreams when you were little?
  I wanted to be a politician, I wanted to be a chemist, physicist, interior designer but finally went back to drawing. I strayed into the art accidentally. My mom wanted me to learn to play piano and asked me to attend an audition, but instead of going there I went to art school. (laughs) I’ve always been anarchistic in life. After art school I lost an interest for a while because I wanted something else rather than what teachers at art school wanted me to learn. However, I think that I am, who I always wanted to be now – a creator. I can not consider myself an artist or an illustrator. I create from everything what I can find and paintbrush is not always flexible enough to fulfill my idea (Jolita recently launched her new movement # eatmoreart).
 5. We know that you have been an activist in your city and the initiator of a change of Lithuanian youth politics. What made you change direction and turn to the art after all of it?
  Actually, I have not changed the direction, I only changed the way of expressing myself. I do exactly the same thing but using more convenient way for me to speak to people – art.
 6. What could you suggest to a person who has his/her own idea but doesn’t know where to start?
  Firstly, to create circumstances that would force to create. It might be a deadline, sometimes it’s enough No-Sleep-No-Food or other way round – sleep and food then put all your tools in front of you and start to do anything. Sometimes all you need is unknown and no fear of failing and fixing your mistakes. In brief, never be afraid of starting, trying, failing and trying again.

Please complete our sentences –

A happy life is a relationship with other people who are around you.
Patriotism to me is a part of my identity.
Before I go to sleep I’m thinking about the man.
After my death I’d reincarnate to my grand-grandson or grand-granddaughter.
Historical period in which I would like to live is 60’s.
I think that in the trolleybus would fit plenty of golf balls.
My favorite animated film of all is All Dogs go to Heaven.

Three things you want to achieve in upcoming years?

Learn how to drive (laughs) because I need it!
School has finished so I achieved my most important goal (laughs). Anyway, I am very happy and I feel that now I have everything I wanted. Probably, I would like to successfully complete my practice and get a job.

More info about Jolita

https://www.facebook.com/jolita.vaitkute?fref=ts

http://jolitavaitkute.weebly.com/

 

Yours,

L.L. girls

Reklama

ART VILNIUS 2014

10476444_10202354775775111_1285836414_n

Šiek tiek visko po truputį, žiupsnelis retrospektyvų, rytų Europos melancholijos ir avangardo iš vakarų.

Toks pirmas įspūdis apie ką tik „Litexpo“ parodų centrą praūžusį reginį „Art Vilnius 2014“.

Nesame menotyrininkės, kolekcininkės ar ekskliuzyvinės menininkės, bet drąsiai sakome, jog pradžios tašką padėti ir pasidomėti dabartinėmis meno tendencijomis tikrai niekada nėra vėlu. Juolab, kad ši mugė puiki niša pasireikšti jauniesiems menininkams.

Visą „Art Vilnius 2014“ labai užskaitom, džiaugiamės savo mugės atradimais, pasižadam kitais metais būtinai apsilankyti, na ir žinoma dalinamės savo įspūdžiais pro L.L merginų prizmę.

Su meile,

L.L  merginos

******

Almost sugar, spice and everything nice. A little drop of retrospectives, Eastern European melancholy and avangard from the West.

This is the first impression of „Art Vilnius 2014“ event which just have swept through „Litexpo“ exhibition Centre in Vilnius, Lithuania.

Both of us are far from professional artists, art collectors or critics, but we are confident enough to say that it is never to late to meet new artists and just simply combine our everyday life with the colourful world of art.

Got our eyes on many new artists, gain some undeniable inspirations and of course, we are pleased to share our moments with you from L.L. girls perspective.

With love,

L.L girls